Plusminus30 Arhitekti
- +

EDI SIMČIČ WINERY

Objekt VINSKA KLET EDI SIMČIČ obsega razširitev obstoječe dejavnosti vinske kleti, predvsem skladiščnega in pridelovalnega dela ter nov degustacijski prostor za predstavitev in pokušino vin. Objekt se nahaja v vinorodnem okolišu Goriških Brd, natančneje v Vipolžah. Zasnova objekta je prilagojena reliefnim danostim in klimatskim razmeram lokacije. Oblikovno pa se naslanja na značilnosti stavbne dediščine okolja v katerega se vključuje, predvsem na način urejanja kulturne krajine pobočij s terasiranjem z opornimi suhozidi. Objekt sestoji iz pritličja in kleti, pri čemer sta del pritličja in del kleti delno vkopana zaradi boljšega prilagajanja terenu. Streha objekta je ravna in zazelenjena, rob strehe pa poteka vzporedno s plastnicami terena. Sprednji deli objekta, ki gledajo iz terena pa so oblikovani kot oporni suhozidi. V novograjenem volumnu objekta s fasado iz kortena je večnamenski prostor za degustacije vin ter predstavitve z razdelilno kuhinjo, WC-jem in garderobo, ki se odpira na skupno teraso. Vhod v ta del objekta je po skupni dovozni rampi, nasproti obstoječe stanovanjske hiše. V nadaljevanju dovozne rampe, med objektom degustacije in obsoječo hišo ter kletjo je preko nadkrite manupulacijske vstop v prizidan del kleti s kamnito fasado, v katerem je dopolnitev pridelovalnega programa vinske kleti. Pred objektom je organizirano parkirišče za avtomobile. Pod obema volumnoma in njenima terasama oz. parkiriščem se nahaja polvkopana klet z razširitvijo skladišča vin, ostali pomožni prostori in obstoječa vinska klet. Servisni dostop do skladiščnega dela kleti je urejen preko obstoječe kmečne kolovozne poti.

Avtor: plusminus30
Naročnik: Vinarstvo Edi Simčič
Leto: 2019
Stanje: izvedeno
Fotografije: +-30 in Miran Kambič

+386 (0)1 421 08 86
+386 (0) 41 339 069