Plusminus30 Arhitekti
- +

VIKEND V KRANJSKI GORI

V Kranjski Gori na parceli s čudovitim pogledom na hribe je že stal zelo majhen počitniški objekt, zgrajen v 70. letih. Ker je postal pretesen za šestčlansko družino so se odločili za gradnjo novega objekta. Rušeni objekt je obsegal delno vkopano klet, pritličje in mansardo, fasada kleti je bila obložena s savskimi prodniki, kot je večina opornih zidov in pritličij na tem območju, v predelu pritličja in mansarde pa so se pojavljali leseni elementi. Novograjeni objekt se po gabaritih in oblikovno naslanja na rušenega. Višina je K+P+M. Klet je skoraj v celoti vkopana, na njo pa je položen majhen montažen lesen objekt. Klet novega objekta je obložena z gabioni polnimi savskih prodnikov kot interpretacija s prodniki grajenih zidov. Interpretacija tradicionalnega načina gradnje je gotovo tudi princip montažnega lesenega objekta na trdni kamniti bazi in predvideni leseni brisoleji kot zatrep na prednji fasadi objekta.

Avtor: plusminus30
Naročnik: zasebni
Leto: 2014
Stanje: izvedeno
Fotografije: Miran Kambič

+386 (0)1 421 08 86
+386 (0) 41 339 069